Preparació per a una entrevista de feina: punts clau

Compartir
Preparació per a una entrevista de feina: punts clau

En qualsevol activitat professional, l'entrevista de treball és un dels moments més importants de la relació laboral, ja que haurà de ser-ne el principi. Ja sigui per formar part d'una plantilla o per obtenir algun contracte per obres i serveis, es tracta d'una situació en què es posaran les cartes sobre la taula, demostrant que és apte per cobrir el lloc que s'ofereix.

S'ha de prendre, per tant, com una operació de màrqueting en què el producte que es ven és un mateix. L'èxit de la missió consistirà a aconseguir que l'ocupador no només comprovi que les aptituds del candidat s'adeqüen al lloc, sinó que la seva actitud i presència també estan a l'alçada, convencent-ho que l'empresa o el projecte guanyarà punts amb la contractació.

Per obtenir aquest resultat el candidat haurà de tenir diversos punts en consideració, preparant-los a consciència per endavant perquè el dia decisori tots els factors estiguin a favor seu i lencarregat de la selecció de personal no tingui el més mínim dubte de la idoneïtat de laspirant.

1. La presència estètica

La primera imatge que s'ofereix és fonamental, per la qual cosa ha d'estar cuidada al màxim, començant per triar un vestidor d'acord, pensant tant en la importància del moment, és a dir, elegant i pulcre, com en el tipus d'empresa a què es vol pertànyer, ja que no serà el mateix triar una vestimenta per oposar a un bufet d'advocats que per a un gimnàs o per a una botiga de complements esportius.

Com a norma general, cal anar ben vestit sense pecar d'excessiu, amb colors poc cridaners, pentinat sobri i amb un vestit d'estil clàssic. La idea amb lelecció de la roba és donar a entendre que sha comprès la política i lestil de lempresa i se sap estar en línia amb ella.

2. Prepareu-vos per al tipus d'entrevista

Hi ha un ampli ventall de possibilitats per a aquest primer moment de contacte entre empresa i aspirant, la diversitat en entrevista de feina és una realitat que cal conèixer i preparar a consciència. Les reaccions i les anàlisis per calibrar el resultat no seran igual en dependència del canal escollit (presencial, telefònic o via en línia). Així mateix, també es consideraran diferents aptituds segons l'objectiu que l'organització pretengui assolir.

En definitiva, caldrà conèixer que a quin tipus d'entrevista es presentarà per anar més preparat, ja sigui segons el medi, l'objectiu, la fase del procés, segons l'entrevistador/s, l'estructura, el nombre d'entrevistats…

3. L'actitud

A tota entrevista de treball s'ha d'anar segur d'un mateix. No s'haurà de cometre l'error de minusvalorar-se o donar a entendre que no s'és capaç de fer una feina determinada. És fonamental demostrar confiança, per això és aconsellable dedicar un temps abans de l'entrevista a reflexionar, sempre en positiu, sobre les habilitats, experiència i coneixements que es posseeixen, valorant tots els punts forts que es tenen ben assimilats. El responsable de Recursos Humans que fa l'entrevista ha de sortir convençut del que poden rebre del candidat, és exactament el que necessiten, algú amb capacitat resolutiva, assegurança de les seves capacitats, amb capacitat per al lideratge, que no s'amilana davant dels reptes… En definitiva, caldrà aprendre a valorar-se i conèixer la millor manera de promocionar-se com a mètode eficaç per convèncer l'entrevistador de la vàlua personal. De la mateixa manera, és fonamental que el candidat demostri educació i respecte cap als altres, com a forma natural en el seu comportament.

· La marca personal

Per potenciar aquesta necessària actitud, durant el temps dedicat a la reflexió abans de l'entrevista, caldrà afegir en la preparació de l'entrevista, pensar i aprofundir en tot allò que et fa diferent, que supera la resta de possibles peticionaris. La competitivitat és un fet, una realitat que cal fer front en tot procés de selecció. Per destacar des d'un principi, cal tenir clar què és sobre el que se sobresurt, en què es tenen unes qualitats especials o una preparació específica i deixar clar a l'ocupador, una vegada més, que el lloc per diferències és per a ell.

· Sempre positiu

Tot i que ja s'ha esmentat breument, val la pena incidir sobre aquest punt, ja que l'optimisme és una qualitat cada cop més valorada per les organitzacions empresarials i, per tant, pels seus encarregats en la selecció del personal. Sempre que se'n tingui oportunitat caldrà demostrar una actitud optimista davant la vida i davant la possibilitat d'aconseguir l'ocupació. Així mateix, caldrà parlar bé d'activitats laborals passades, del que es va aprendre o es va créixer durant aquests llocs de treball. En qualsevol cas, caldrà demostrar amb aquesta actitud positiva les ganes que s'han de formar part de l'empresa i de desenvolupar les capacitats a l'organització.

· Ser directe

Com a norma general, aquestes entrevistes tenen un temps determinat per conèixer cada empleat potencial. Si es pretén destacar, el millor és no anar-se'n per les branques, sinó ser directe i concís, oferint ràpidament i clarament la informació que es requereix. Com a norma general seran els estudis, l'experiència, les qualitats personals… no es tracta de controlar la conversa, sinó de ser coherent amb allò que l'entrevistador sol·licita, deixant que sigui ell qui guiï la conversa. S'ha de ser correcte, agradable, culte i eficaç en les respostes, sense afegir palla ni elements retòrics a l'entrevista. Donar resposta, en definitiva, de la millor manera possible al que s'està buscant al postulant.

· El llenguatge no verbal

Finalment, en relació amb l'actitud que s'ha de mantenir en tota entrevista laboral, a més de cuidar les paraules, ser educat i culte, saber fer servir un vocabulari extens i relacionat amb l'entorn de l'empresa, també caldrà dominar els gestos, això que es diu sense parlar. En aquest sentit, caldrà ser expressiu sense teatralitat, evitar moviments excessivament calculats, repetitius o nerviosos. També caldrà evitar sentir-se intimidat, temorós, espantat… mirar cap avall i no l'entrevistador, arraulir-se a la cadira o voler acabar aviat la conversa

4. L'adaptació

En tota preparació a l'entrevista caldrà demostrar prou flexibilitat a les condicions del lloc. L'empresa valorarà molt positivament la capacitat d'adaptació en relació amb l'horari, la mobilitat, les accions relacionades amb el lloc de treball que cal fer en diferents èpoques de l'any. Com més opcions es permetin, donant joc a l'organització de la companyia per comptar amb el candidat en diferents llocs o requeriments, més còmode serà per a ells, per tant, més fàcil serà contractar algú que tingui aquestes característiques.

5. El coneixement del sector i de lorganització

Un altre factor més important per a les empreses a l'hora de la contractació d'un nou empleat serà la capacitació que ja posseeix el candidat. Per a l'empresari és preferible triar algú que ja tingui una mica d'experiència en llocs similars, formació relacionada amb el sector i entengui els valors i la manera de funcionar de la pròpia companyia.

Si, com a sol·licitant, no se'n té res, caldrà fer un esforç anterior al dia de la reunió amb el departament de Recursos Humans i informar-se sobre el càrrec que s'ocuparà, el sector on desenvoluparà l'activitat i fins i tot la història i trajectòria de l'empresa que el contractarà. A l'entrevista, si arriba el moment oportú, podràs demostrar el coneixement que es posseeix, el qual serà ben rebut per la companyia.

6. Respostes preparades per a preguntes habituals

És força habitual que una sèrie de preguntes es repeteixin a les entrevistes de treball. Per a l'interessat és molt útil que, com a examen, se les hagi preparat i sàpiga contestar-les de manera eficaç i se superi amb èxit aquesta fase de l'entrevista.

Algunes daquestes qüestions són les següents.

· Com et descrius?

Possiblement, l'entrevistador demani al futur empleat que parli sobre ell mateix. La resposta sortirà de manera instintiva i encertada si, com s'ha comentat anteriorment, s'ha realitzat un treball d'introspecció previ, on s'analitzen les circumstàncies amb què s'arriba a l'entrevista. És important, per tant, conèixer les fortaleses i debilitats personals, ressaltant allò que es dóna bé i sabent com expressar-ho.

· Per què vols treballar aquí?

Una altra pregunta molt habitual és la finalitat o l'interès per treballar-hi. Aquí té importància l'estudi previ que s'ha fet sobre el lloc, l'empresa i el sector. S'han de demostrar les afinitats personals amb l'organització i els valors que s'hi comparteixen, explicant raonadament les capacitats que es posseeixen per al lloc i com farà per millorar el rendiment productiu de l'organització.

· Per què canviaràs de lloc de treball?

En cas que es vingui d'una altra empresa, aquesta pregunta segur que es farà. Compte perquè pot donar lloc a malentesos, no cal parlar mai de manera negativa de l'equip anterior, ni de l'organització de què es prové. Les respostes més encertades són de tipus personal, com ara: accedir a una ocupació més d'acord amb les capacitats, estar més a prop de la família, un lloc que ofereix més oportunitats de creixement…

Altres preguntes possibles són; Per què hauria de ser contractat? Quins són els èxits en anteriors treballs? O col·locar el candidat davant de diferents situacions hipotètiques… Què faries si…?

Experiències

20€ descompte especial de juny a Escape Room Aventurico

Escape Room Aventurico (Barcelona)

Llegir més...

Barranc Gorgues del Núria Inferior amb Pyrenees Extrem

Pyrenees Extrem (El Prat de Llobregat)

Llegir més...

Agenda

Revetlla de Sant Joan a Montblanc

23/06/2024 - 24/06/2024

Llegir més...

Festa de Sant Joan a Torredembarra

21/06/2024 - 24/06/2024 ...

Llegir més...

Apunta't als nostres butlletins!

T'enviariem noves rutes, promocions, sortejos i molt més. Gaudeix de femturisme.cat des del teu correu electrònic!